Печеливши участници в Коледно-новогодишната игра на AQUAHOUSE Thermal & Beach

На томболен принцип чрез софтуера www.random.org бяха изтеглени печелившите от всички валидни участия:

 

 •  Наталия Попова – Месечна абонаментна карта за Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 •  Валерия Филева – Месечна карта за фитнес /8 посещения/ в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Антони Маринов – Месечна карта за фитнес /8 посещения/ в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Ерлан Исмолдаев – Цялостен класически масаж
 • Цветелина Димова – Цялостен класически масаж
 • Даниел Михалев – Цялостен класически масаж
 • Кармела Ботушарова – Целодневно посещение за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Таня Марева – Целодневно посещение за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Гергана Цекова – Целодневно посещение за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Любослава Рачева – Целодневно посещение за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Славена Кателиева – Целодневно посещение за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Румен Янков – Целодневно посещение за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach
 • Владимир Драгиев – Масаж за двама
 • Деница Иванова – Масаж за двама
 • Минко Милев – Комплект брандирани продукти AQUAHOUSE
 • Йордан Йорданов – Комплект брандирани продукти AQUAHOUSE
 • Мирослав Антонов – Комплект брандирани продукти AQUAHOUSE
 • Енис Узунов – Подаръчен козметичен комплект за жени
 • Калин Петков – Подаръчен козметичен комплект за мъже
 • Диана Йорданова – Класически СПА брънч за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/
 • Моника Петрова – Класически СПА брънч за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/
 • Виктор Петров – Класически СПА брънч за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/
 • Елена Тодорова – Класически СПА брънч за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/
 • Виолина Николова – Брандирана зимна шапка AQUAHOUSE
 • Радослав Пандев – Брандирана зимна шапка AQUAHOUSE
 • Пламен Димов – Брандирана зимна шапка AQUAHOUSE
 • Красимира Кожухарова – Брандирана зимна шапка AQUAHOUSE
 • Десислава Николова – Ваучер на стойност 100лв, предоставен от Sport Depot
 • Марина Маринова – Ваучер на стойност 50лв, предоставен от Sport Depot
 • Мая Стоева – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
 • Димчо Димов – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
 • Валентина Георгиева – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
 • Михаил Великов – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
 • Юлиана Бонева – Предметна награда от Sport Depot (чанта) 

  Всеки от печелившите следва да осъществи връзка с AQUAHOUSE Thermal & Beach посредством лично съобщение във Фейсбук страницата (https://www.facebook.com/AquahouseThermal/), на тел: 0889 76 85 41 или ел. поща: info@aquahouse.bg, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 календарни дни се анулират.

  Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата или на ел. поща: info@aquahouse.bg

  Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на организатора.Замяна на наградите не е възможна.

 

 

Общи условия за участие

Играта се организира на уеб страницата на организатора: http://aquahouse.bg/igra-2018
В настоящите условия присъстват думите „томбола“ или „игра“, които следва да се разбират и тълкуват като онлайн промоция или кампания, и съответно могат да бъдат срещнати и под тези имена в текста по-долу.

 

1. Организатор и механизъм на участие
1.1. Организатор на играта и оператор с лични данни е „Карачи“ ЕАД, ЕИК 203295839
1.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България
1.3. Период на играта до 20:30ч на 31.12.2018г
1.4. Участие:
За да се включите в играта, е необходимо да сте били клиенти на AQUAHOUSE Thermal & Beach в периода на валидност на играта (от датата на нейното обявяване до 20:30ч на 31.12.2018г) и да сте се регистрирали за участие в томболата, онлайн на уеб страницата: http://aquahouse.bg/igra-2018 с име, фамилия, имейл и номер на касовата бележка за използваните услуги в AQUAHOUSE Thermal & Beach, най-късно до 20:30ч на 31.12.2018г.
В играта може да участва всеки с местоживеене в Република България, който се регистрира за участие с валиден номер на касов бон, издаден от AQUAHOUSE Thermal & Beach.
Всяка регистрация може да става само с уникален номер на касов бон.
При установяване на невалиден номер на касов бон или въвеждане повече от веднъж на един и същ номер, организаторите могат да дисквалифицират участника от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.
Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Карачи“ ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
1.5. Прекратяване:
Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

2. Награди и теглене на печелившите
2.1. На случаен принцип ще бъдат изтеглени 35 печеливши от всички валидни участия.
Наградите в настоящата томбола са осигурени съвместно от AQUAHOUSE Thermal & Beach и партньори:

 • Месечна абонаментна карта за Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach – 1 брой
 • Месечна карта за фитнес /8 посещения/ в AQUAHOUSE Thermal & Beach – 2 броя
 • Цялостен класически масаж – 3 броя
 • Целодневно посещение за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach – 3 броя
 • Целодневно посещение за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach – 3 броя
 • Масаж за двама – 2 броя
 • Комплект брандирани продукти AQUAHOUSE – 3 броя
 • Подаръчен козметичен комплект за жени – 1 брой
 • Подаръчен козметичен комплект за мъже – 1 брой
 • Класически СПА брънч за двама във Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/ – 2 броя
 • Класически СПА брънч за двама в Термална зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach /до 3ч/ – 2 броя
 • Брандирана зимна шапка AQUAHOUSE – 4 броя
 • Подаръчни ваучери и артикули, предоставени от Sport Depot – 7 броя

2.2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер /www.random.org/ na 02.01.2019г.
2.3. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в сайта, Facebook страницата и Instagram акаунта на AQUAHOUSE Thermal & Beach на 02.01.2019г.
2.4. Получаване на наградите:
Всеки от печелившите участници следва да осъществи връзка с AQUAHOUSE Thermal & Beach посредством лично съобщение във Facebook страницата, Instagram акаунта, на телефон: 052 812 812 или ел.поща: info@aquahouse.bg, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират.

3. Други
3.1. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата или на ел.поща: info@aquahouse.bg
3.2. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на организатора.
3.3. Замяна на наградите не е възможна.