Печеливши участници в Коледно – новогодишната игра на Aquahouse Thermal & Beach

На томболен принцип чрез софтуера www.random.org бяха изтеглени 41 печеливши от всички валидни участия.

1. Анелия Казакова – Абонаментна карта за 1 година за Водна Зона Aquahouse Thermal & Beach
2. Мila Еliseeva – Целодневно посещение за двама във Водна Зона, Aquahouse Thermal & Beach
3. Божидарка Вълканова – Целодневно посещение за двама в Термална Зона, Aquahouse Thermal & Beach
4. Венцислав Ангелов – Масаж за двама
5. Valentina Koleva – Подаръчен комплект и терапия за мъже – Dr. Spiller Manage Kit
6. Инка Димитрова – Подаръчен комплект за домашна грижа Simone Mahler
7. Iliya Kanchev – Подаръчен комплект с продукти на Eco SPA + целодневно посещение на Термална зона, Aquahouse Thermal & Beach
8. Нели Панайотова – Подаръчен комплект – Dr. Spiller Sanvita First Class
9. Поля Миревска – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
10. Елена Ковалчук – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
11. Николета Бельовска – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
12. Гюрсел Али – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
13. Тенай Мурад – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
14. Таня Русенова – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
15. Detelina Damyanova – Ваучер за 50 лв.  отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
16. Serafima Petkova – Ваучер за 75 лв. отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
17. Александър Порва – Ваучер за 75 лв. отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
18. Тихомира Тодорова – Ваучер за 75 лв. отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
19. Кремена Тодорова Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
20. Деян Тошков – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
21. Anna Hristova – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
22. Теодора Андреева – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
23. Luben Paskalev – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
24. Penka Ovcharova – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
25. Даниела Максимовска – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
26. НЕДЯЛКО ИВАНОВ – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
27. Магдаленя Станчева – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
28. Владимир Василева – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
29. Miroslav Petkov – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
30. НЕДЯЛКО ИВАНОВ – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
31. Радина Радева – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
32. Страхил Бельовски – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
33. DESISLAV VELISLAVOV – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
34. Атанас Янчев – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
35. Hristo Hristov – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
36. Светла Димитрова-Николова – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
37. Валентина Денева – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
38. КИРИЛ ЧАМУРЛИЙСКИ – Ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
39. Паолина Цонева- Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
40. Kрасимира Георгиева – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)
41. Kiril Dimitrov – Предметна награда от Sport Depot (артикул за водни спортове)

*Имената на печелившите са посочени по начина, по който участниците са се регистрирали в системата.

 • Всеки от печелившите следва да осъществи връзка с Aquahouse Thermal & Beach посредством лично съобщение във Фейсбук страницата (https://www.facebook.com/AquahouseThermal/), на тел: 052 812 812 или е-майл: info@aquahouse.bg, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 календарни дни се анулират.
 • Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата или на е-майл: info@aquahouse.bg
 • Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на организатора.Замяна на наградите не е възможна.

Официални правила на Играта

Играта се организира на уебстраницата на организатора: http://aquahouse.bg/igra/
В настоящите условия присъстват думите „томбола“ или „игра“, които следва да се разбират и тълкуват като онлайн промоция или кампания, и съответно могат да бъдат срещнати и под тези имена в текста по-долу.

1. Организатор и механизъм на участие
1.1. Организатор на играта и оператор с лични данни е „Карачи“ ЕАД, ЕИК 203295839
1.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
1.3. Период на играта: от 08:30 ч на 15.11.2017 (сряда) до 23:59 ч. на 20.12.2017 (сряда)
1.4. Участие:
За да се включите в играта, е необходимо да сте били клиент на Aquahouse Thermal & Beach в периода на валидност на играта (от датата на нейното обявяване – 15.11.2017 до 20:30 ч. на 20.12.2017) и да сте се регистрирали за участие в томболата на уеб страницата: http://aquahouse.bg/igra/ с име, фамилия, е-майл и номер на касов бон за използвани услуги в Aquahouse Thermal & Beach, най – късно до 23:59 ч. на 20.12.2017
В играта може да участва всеки с местоживеене в Р. България, който се регистрира за участие с валиден номер на касов бон издаден от Aquahouse Thermal & Beach. Всяка регистрация може да става само с уникален номер на касов бон.
При установяване на невалиден номер на касов бон или въвеждане повече от веднъж на един и същи номер, организаторите могат да дисквалифицират участника от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.
Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в Р. България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Карачи“ ЕАД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
1.5. Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер и/или нарушаване на условията на играта.

2. Награди и теглене на печелившите
2.1. На случаен принцип се теглят 41 печеливши от всички валидни участия.
Наградите в настоящата игра са осигурени съвместно от Aquahouse Thermal & Beach и партньори:

 • Абонаментна карта за 1 година за Водна Зона Aquahouse Thermal & Beach
 • Целодневно посещение за двама във Водна Зона, Aquahouse Thermal & Beach
 • Целодневно посещение за двама в Термална Зона, Aquahouse Thermal & Beach
 • Масаж за двама
 • Подаръчен комплект и терапия за мъже – Dr. Spiller Manage Kit
 • Подаръчен комплект за домашна грижа Simone Mahler
 • Подаръчен комплект с продукти на Eco SPA + целодневно посещение на Термална зона, Aquahouse Thermal & Beach
 • Подаръчен комплект – Dr. Spiller Sanvita First Class
 • Седем ваучера за 50 лв. отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
 • Три ваучера за 75 лв. отстъпка при покупка на стоки от оптики Leonardo
 • Двайсет ваучера за отстъпка в размер на 10 лв. при покупка на стойност над 50 лв. от Sport Depot
 • Три предметни награди от Sport Depot (артикули за водни спортове)

2.2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез софтуера www.random.org на 22.12.2017 г.
2.3. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в сайта и фейсбук страницата на Aquahouse Thermal & Beach на 23.12.2017 г.
2.4. Получаване на наградите: всеки от печелившите следва да осъществи връзка с Aquahouse Thermal & Beach посредством лично съобщение във Фейсбук страницата, на тел: 052 812 812 или е-майл: info@aquahouse.bg, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 календарни дни се анулират.

3. Други
3.1. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата или на е-майл: info@aquahouse.bg
3.2. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на организатора.
3.3. Замяна на наградите не е възможна.
3.4. С участието си в играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Aquahouse Thermal & Beach на посочения имейл адрес.
3.5. С участието си в играта приемате настоящите Официални правила на Играта.