Happy Birthday game

Печеливши участници

 1. Невяна Николова, v******5@abv.bg - Нощувка за двама в хотел Приморски, целодневен вход за двама в Термална зона и цялостен Класически масаж за двама.

 2. Цветелина Вълкова, c******************7@abv.bg - Месечна абонаментна карта за Термална зона - 12 посещения

 3. Ивайло Русинов, i*********a@abv.bg - Ваучер на стойност 50.00 лв за Villa Chinka restaurant

 4. Жаклин Тодорова, j************a@gmail.com - Ваучер на стойност 50.00 лв за The Bay

 5. Татяна Желева, t************a@abv.bg - Ваучер на стойност 50.00 лв за Клуб на докера

 6. Валентина Събева, v******a@gmail.com - Ваучер на стойност 60.00 лв за козметична процедура по избор, предоставен от Skin Line

 7. Петър Петров, p**********r@abv.bg - Ваучер на стойност 60.00 лв за козметична процедура по избор, предоставен от Skin Line

 8. Радослава Лесневска, r********a@gmail.com - Ваучер на стойност 60.00 лв за козметична процедура по избор, предоставен от Skin Line

 9. Илко Томов, t*******5@abv.bg - Скок с бънджи, предоставен от Клуб за екстремни спортове Адреналин

 10. Николай Калчев, n*************v@mail.bg - Скок с бънджи, предоставен от Клуб за екстремни спортове Адреналин

 11. Алекс Петров, a********2@abv.bg - Скок с бънджи, предоставен от Клуб за екстремни спортове Адреналин

 12. Марина Бабева, m*******a@gmail.com - Полет с балон (в група), предоставен от Клуб за екстремни спортове Адреналин

 13. Наталия Андреева, n***************a@mail.bg - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 14. Наталия Толстова, n**l@mail.ru - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 15. Мария Лилкова, m********2@gmail.com - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 16. Стилияна Луис, s*************s@gmail.com - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 17. Денислав Ванчев, **@glassworks.bg - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 18. Александър Павлов, a************p@gmail.com - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 19. Силвена Станкова, s**************a@abv.bg - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 20. Надя Тотева, n*****a@seewines.eu - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 21. Светослав Савов, s*********1@gmail.com - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 22. Борислав Диков, d***v@gbg.bg - Ваучер на стойност 30.00 лв, предоставен от оптики Леонардо

 23. Димитрина Илиева, d*********1@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 24. Деница Бодилева, m***r@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 25. Яна Маринова, y**@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 26. Кристина Кирилова, k*******3@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 27. Даниела Войнова, d*********o@yahoo.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 28. Анелия Димитрова, a***************a@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 29. Диана Петрова-Енчева, d*************a@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 30. Милена Дякова, m***d@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 31. Юлия Стоянова, j******a@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 32. Мария Михайлова, b**********1@yahoo.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 33. Денница Йорданова, d*******y@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 34. Гергана Василева, v***************a@yahoo.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 35. Веселина Иванова, v****q@abv.bg - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 36. Борис Жалов, b*********v@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 37. Магдалена Ангелова, m**********a@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 38. Валентина Асенова, v****s@me.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 39. Анелия Николова,a****************3@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 40. Калоян Петров, k***************4@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 41. Екатерина Дамянова, k********6@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

 42. Гергана Тончева,g*******a@gmail.com - Ваучер за безплатен очен преглед, предоставен от оптики Леонардо

Правила

Официални правила за провеждане на Happy Birthday game на AQUAHOUSE Thermal & Beach

1. Организатор на томбола Happy Birthday game (наричана по-долу "Томболата") е КАРАЧИ ЕАД (наричан по-долу "Организатор/а") със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда, ЕИК: 203295839.

1.1. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на интернет страницата на Организатора: www.aquahouse.bg.

1.2. Организаторът запазва правото си да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет страницата https://www.aquahouse.bg/happy-bday-game.

1.3. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет страницата на https://www.aquahouse.bg/happy-bday-game.

2. Територия и период на провеждане на Томболата

2.1. Томболата се организира и провежда в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, термален комплекс AQUAHOUSE Thermal & Beach.

2.2. Томболата стартира в 08:30ч на 01.08.2020 г. и ще продължи до 20:30ч на 16.08.2020 г.

3. Механизъм на играта

3.1. За да се включи в Томболата, Участникът трябва да бъде клиент на AQUAHOUSE Thermal & Beach в периода 01-16.08.2020г и да регистрира своя уникален номер на касов бон за закупена услуга на страницата https://www.aquahouse.bg/happy-bday-game.

3.2. Един уникален номер на касов бон може да бъде регистриран веднъж.

3.3. Няма ограничение в броя на регистрираните уникални номера на касови бонове по време на периода на Томболата.

3.4. Участието в Томболата е обвързано с покупка от страна на Участниците, а Наградите (т. 5) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 17.08.2020г чрез специализиран софтуер: www.random.org.

3.5. Вземайки участие в Томболата, Участникът потвърждава, че се е запознал и съгласява се с тези Официални правила за участие в Коледна томбола и се задължава да ги спазва.

4. Участници

4.1. В Томболата могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години към датата на започване на Томболата, на територията на Р. България, с изключение на служителите на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Един потребител може да участва многократно в Томболата, регистрирайки различни уникални номера на касов бон за закупени услуги в периода на Томболата.

4.3. Не се допуска участие чрез регистриране на фалшиви уникални номера накасови бонове, регистриране на уникален номер на касов бон повече от веднъж и всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

4.4. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

5. Награди. Теглене и полувачане на наградите.

5.1. Наградите в Томболата на AQUAHOUSE Thermal & Beach са общо 42 на брой и ще бъдат раздадени на томболен принцип в първия работен ден след края на Томболата (12:00ч на 17.08.2020 г.). Наградите са както следва:

5.2. Тегленето на Наградите ще се извърши на 17.08.2020 г. на случаен принцип измежду всички участници чрез специализиран софтуер www.random.bg. Ще бъдат изтеглени последователно 42-ма печеливши Участници.

5.3. Един Участник може да спечели само 1 брой награда от Томболата.

5.4. Печелившите участници в Томболата ще бъдат обявени на уебсайта www.aquahouse.bg и Facebook страницата след определянето им. Организаторът ще се свърже с тях чрез телефон/имейл, за да уточни подробностите по получаването на наградите.

5.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

5.6. За получаване на Наградата си, спечелилият участник в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след свързването с Организатора, следва да се яви на място в комплекса след като предварително страните уговорят ден и час.

5.7. Наградата се получава след представяне на печелившия касов бон на Организатора срещу приемо-предавателен протокол и подпис.

5.8. Участникът губи правото да получи своята Награда, ако не се яви да я получи в срок до 14(четиринадесет) календарни дни (т.5.6.).

6. Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет страницата www.aquahouse.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Томболата. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни

7.1. Правата на всички Участници в Томболата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в нея, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице.

7.2. Включвайки се в настоящата Томбола, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, ел. поща, ЕГН) за цели, свързани с Томболата и данъчни цели при наличие на награди над 30 лв.

7.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 • Администратор на Вашите лични данни е: КАРАЧИ ЕАД (със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда, ЕИК: 203295839).

 • Контакт във връзка с обработването на лични данни: marketing@aquahouse.bg

 • Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

 • Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Томболата и с цел отговаряне на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в Официалните правила.

 • Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) и с) на Общия регламент за защита на данните.

 • Вашите лични данни ще бъдат предоставени на Организатора на играта за целта на настоящата игра и на необходимите институции във връзка с данъчното облагане.

 • Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС, страна с адекватно ниво на защита или външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. ‘Privacy Shield’ или др.).

 • Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани след приключване на Томболата. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 30 лв. се съхраняват за срок от 10 години.

 • Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградата, която е част от играта. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

7.4. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

 • да получите достъп до Вашите лични данни, които се обработват за нуждите на Томболата.

 • да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания.

 • право на преносимост на данните.

 • да възразите срещу или ограничите обработването.

 • да оттеглите съгласието си по всяко време.

 • да подадете жалба ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

 • Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на електронния адрес по защита на личните данни.

8. Други

8.1. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на уебсайта www.aquahouse.bg. Организаторът запазва правото си да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата www.aquahouse.bg/happy-bday-game.

8.2. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на уебсайта www.aquahouse.bg и Facebook страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

8.3. Печелившите участници в Томболата дават изричното си съгласие за използване на техните имена и/или изображения/споделени снимки в качеството на победител от страна на Организатора.

8.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

8.5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях във връзка с настоящата Томбола, тяхното участие и евентуално спечелването на награда от тяхна страна.

8.6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Томболата и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

8.7. Томболата по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

8.8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника спечелил награда на стойност над 30,00 лева. В съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. С предаване на бележката на печелившите участници ангажиментите на Организатора към тях по отношение на облагаемия доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.

8.9. За да издадат служебна бележка, Организаторът следва да получи от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес.

8.10. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на Томболата, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

8.11. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Томболата, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на ел. поща: info@aquahouse.bg