974a75a419aea1a9fc4232f07b8e98f9517bc943.JPG

AQUAHOUSE Loyalty

Какво е Aquahouse "Loyalty"?

AQUAHOUSE "Loyalty" е програма за лоялност на AQUAHOUSE Thermal & Beach

Програмата дава възможност на нейните членове да се възползвате от допълнителни отстъпки за всички услуги в комплекса. Размерът на отстъпката, която може да ползвате зависи от Вашето ниво в програмата:

 • Basic (при реализиран оборот в комплекса над 800 лв.) – 10% отстъпка от всички услуги в комплекса

 • Classic (при реализиран оборот в комплекса над 2000 лв.) – 15% отстъпка от всички услуги в комплекса

 • Exclusive (при реализиран оборот в комплекса над 3500 лв.) – 20% отстъпка от всички услуги в комплекса

Вие получавате още:

 • Достъп до паркинга в комплекса.

 • Като член на програмата за лоялност на AQUAHOUSE Thermal & Beach Вие ще имате възможност да получавате информация за специални промоционални оферти, новини за бъдещи събития, бонуси и други преференции.*

*За целта е необходимо да сме получили в попълненото от Вас заявление за участие в програмата, изричното Ви съгласие за използване на предоставените от Вас лични данни за маркетинговите цели на AQUAHOUSE Thermal & Beach.

Предоставените преференциални условия при използване на AQUAHOUSE "Loyalty" карта не се комбинират с други актуални промоции на AQUAHOUSE Thermal & Beach.

Условия за членство в AQUAHOUSE "Loyalty":

 • Всеки гост на Aquahouse Thermal & Beach има право да стане член на AQUAHOUSE "Loyalty" след първото посещение в комплекса и ползване на която и да е от нашите услуги.

 • За целта е необходимо да бъде попълнено Заявление за издаване на карта за лоялност.

Общи условия за ползване на клубната карта AQUAHOUSE "Loyalty" карта:

 1. AQUAHOUSE "Loyalty" карта се издава от и остава собственост на „Карачи“ ЕАД.

 2. Издаването на клубна карта AQUAHOUSE "Loyalty" карта се извършва след попълване на Заявление за издаване на карта, подписано от картодържателя и представено лично на рецепция в AQUAHOUSE Thermal & Beach.

 3. Посочените в Заявлението лични данни ще бъдат използвани само за целите на програмата за клиентска лоялност и ще бъдат обработвани съгласно политиката за защита на личните данни на „Карачи“ ЕАД.

 4. Заявлението за издаване на карта е индивидуално.

 5. Членове на програмата могат да бъдат пълнолетни физическа лица. Физическо лице, което е член на AQUAHOUSE "Loyalty" има право да получи персонална карта и има право само на една карта за лоялност.

 6. Привилегиите по AQUAHOUSE "Loyalty" карта се ползват само при представяне на карта и документ за самоличност.

 7. Всеки нов член получава своята AQUAHOUSE "Loyalty" карта на място в AQUAHOUSE Thermal & Beach при попълване на Заявление за членство в програмата.

 8. Издаването на картата е безплатно.

 9. В случай, че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, притежателят й трябва при първа възможност да се свържи с нашия отдел „Връзки с клиенти“, тел: +359 52 812 812, info@aquahouse.bg.

10 .AQUAHOUSE Thermal & Beach не носи отговорност за неправомерни действия или злоупотреби на трети лица с индивидуалната карта за лоялност за периода от настъпването на обстоятелства на кражба, загуба или унищожаване до съобщаването им.

 1. AQUAHOUSE "Loyalty" карта не е банкова карта и не е средство за разплащане.

 2. AQUAHOUSE Thermal & Beach запазва правото да променя условията за ползване на карти. AQUAHOUSE "Loyalty" карта по всяко време без допълнително предизвестие. Всяка една промяна ще бъде обявявана и на сайта www.aquahouse.bg.

 3. Картата за лоялност е валидна само за AQUAHOUSE Thermal & Beach.