Що е то „уелнес“?

Международния уелнес институт го определя като действие, активно упражняване на дейности, избори и начин на живот, водещи до състояние на цялостно здраве. Уелнес е начин на живот, преследването на здраве и полаганите превантивни мерки за достигането му.

Уелнес е съвременна дума, но всъщност с доста древни корени. Основните му принципи, представляващи превантивна и холистична терапия, могат да бъдат проследени при древните цивилизации от Изток (Индия, Китай) на Запад (Гърция, Рим). През 19ти век в Европа и Съединените щати, паралелно с конвенционалната медицина, се развиват различни интелектуални, религиозни и медицински движения. Съсредоточавайки се върху холистични и естествени подходи, самолечение и превантивни грижи, тези движения създават стабилна основа за уелнес – такъв, какъвто го познаваме днес. Здравословните и холистични знания придобиват по-сериозна видимост след 60-те / 70-те години на миналия век в САЩ, водени от неформална мрежа от американски лекари и мислители (като Халбърт Дън, Джак Травис, Дон Ардел, Бил Хетлер и други). За първи път в човешката история започва да се гледа сериозно на личната отговорност за здравето – физическо и психическо. Това са едни от първите източници, които информират за здравословния начин на живот, грижата за себе си, самолечението, фитнеса, храненето, диетата и духовните практики, превърнали се в процъфтяващото движение на уелнес терапията през 21 век. И не че преди това превантивните мерки, билко-лечението, морския въздух и други блага, не са били познати. Но от силната маркетинг школа на САЩ, те придобиват масовост, биват описани и възприети като начин на живот от повече хора.

Що е то уелнес? 1
Що е то уелнес? - Начин на живот
Що е то уелнес? 2
Що е то уелнес? - Заповядайте при нас!
Що е то уелнес? 3
Що е то уелнес? - Подарете си незабравимо изживяване!

Какво значи уелнес?

В това определение има два важни аспекта. Първо, уелнесът не е пасивно или статично състояние, а по-скоро „активно преследване“, което е свързано с намерения, избор и действия, да работим за оптимално здравословно състояние и благополучие. Второ, здравето е свързано с холистичното здраве - тоест се простира отвъд физическото здраве и включва много различни измерения, които трябва да работят в хармония.

И тук една кратка препратка – холистичното здраве е връщане към древните традиции и разбирания. Холистичния подход включва не само телесното, но и психичните и духовни нужди на човека, обитаващ естествения си хабитат.

Уелнес често се бърка с термини като здраве, благополучие и щастие – но ние го виждаме по-близо до благосъстоянието. Докато сред тях има общи елементи, благосъстоянието се отличава с това, че не се отнася до статично състояние на съществуване (т.е. да сте щастлив, в добро здраве или състояние на благополучие). По-скоро благосъстоянието е свързано с активен процес на осъзнаване и вземане на решения, които водят до резултат от оптимално цялостно здраве и благополучие.

Уелнес е индивидуален стремеж - ние носим отговорност за собствения си избор, поведение и начин на живот. Ежедневното състояние на тялото и душата ни обаче, се влияе значително от физическата, социалната и културната среда, в която живеем. Затова ви каним в Aquahouse Thermal & Beach – за да намерите вътрешния си мир и да подобрите холистичното си здраве.

 

Какво значи уелнес?