Уелнес – повече от физическо здраве

Уелнес често се бърка с термини като здраве, благополучие и щастие. Докато сред тях има общи елементи, благосъстоянието се отличава с това, че не се отнася до статично състояние на съществуване (т.е. да сте щастлив, в добро здраве или състояние на благополучие). По-скоро уелнес е свързано с активен процес на осъзнаване и вземане на решения, които водят до цялостно здраве и благополучие.

Измерения на уелнес и защо няколко дни в Aquahouse Thermal & Beach ще ви подмладят?

Повечето модели на уелнес включват най-малко 6 измерения (а понякога и до 9 или 12):

- Физическо измерение: Здраво тяло чрез упражнения, хранене, сън и т.н.

- Психическо измерение: ангажираност със света чрез учене, решаване на проблеми, творчество и т.н.

- Емоционално: да сте във връзка със себе си, да осъзнавате, да приемате и да умеете да изразявате своите чувства (и тези на другите).

- Духовно: нашето търсене на смисъл и цел в човешкото съществуване.

- Социално измерение: Свързване, взаимодействие и принос към други хора и общности.

- Околна среда: Здравословна физическа среда без опасности; осъзнаване на ролята, която играем за подобряването, а не за отричането на природната среда.

 Уелнес – повече от физическо здраве 1
Уелнес – повече от физическо здраве - оферти
 Уелнес – повече от физическо здраве 2
Уелнес - повече от физическо здраве - Заповядайте при нас!
 Уелнес – повече от физическо здраве 3
Уелнес – повече от физическо здраве - Подарете си незабравимо изживяване!

Уелнес прогресия

Един от начините да се разбере уелнес, е да се разглежда здравето като процес, който се разпростира от болест до състояние на оптимално благополучие. Днес, все повече хора се фокусират върху превенцията и увеличаване на жизнеността си. Те възприемат нагласи и начин на живот, които предотвратяват болестите, подобряват здравето и подобряват качеството им на живот и чувството за благополучие. С други думи, уелнесът е проактивен, превантивен и воден от собствената отговорност. С една дума, той представлява нашия светоглед.

Уелнес равнозначен ли е с щастие?

- На първо място – уелнес е намерение, действие, активност. Докато щастието е въпрос на лично възприемане.

- Уелнес има силно изразено физическо измерение. Щастието е по-скоро ментално/емоционално.

- Уелнес бива асоцииран със здравословния начин на живот и  възможностите на средата. Докато щастието се свързва с чувството за удовлетвореност.

- Уелнес е част от туристическа, СПА индустрия. Щастието се среща в доста социологически изследвания.

- Има опреден раздел – уелнес икономиката, който проучва възможностите пред индустрията. Съществува световен индекс на щастие, който предполага политическа намеса.

Разликата между щастието и уелнес е очевидна, но двете се допълват, за да изпълнят живота и да ви накарат да се чувствате добре. Aquahouse Thermal & Beach е място, където ще бъдете щастливи и удовлетворени, душевните ви и физически капризи ще бъдат задоволени напълно – заповядайте!

 

Измерения на уелнес и защо няколко дни в Aquahouse Thermal & Beach ще ви подмладят?
Уелнес прогресия
Уелнес равнозначен ли е с щастие?