Рехабилитация на брега на морето – в Св. Св. Константин и Елена - в Aquahouse Thermal & Beach

 

Според Световната здравна организация, рехабилитацията представлява набор от интервенции, необходими на хора, които изпитват трудности в ежедневно си функциониране. Тези трудности се появяват в следствие на възраст или здравните състояния, като хронични заболявания, наранявания или травми. Примери за проблеми, при които човек има нужда от рехабилитация са трудности в мисленето, зрението, слуха, общуването, придвижването, комуникацията и дори работа.

В световен мащаб е налице нарастваща нужда от рехабилитация, свързана с променящите се здравни и демографски тенденции и нарасналото разпространение на неинфекциозни заболявания. Нуждата от рехабилитация се свързва и с по-високата възраст на световното население. Предполага се, че делът на лицата над 60 години ще се удвои до 2050г. А за последните 10 години, разпространението на неинфекциозни заболявания е по-високо с 18%.

Рехабилитация е нужна при напълно здрави хора, най-малкото, защото по данни на Световната здравна организация, 15% от инвалидните състояния са причинени от липсата на такава! За съжаление, рехабилитация се прилага само след определени заболявания, а не би следвало. Но здравната организация обяснява това обстоятелство и с липсата на квалифицирани специалисти в световен мащаб и недостатъчното разпространение на рехабилитацията като достъпна услуга. Затова каним всеки на територията на Aquahouse Thermal & Beach – където нашите специалисти ще изготвят индивидуална програма за вас. А в съчетания с морски климат и минерална вода, ефектът е от рехабилитация е гарантиран.

В същността си, рехабилитацията е строго конкретна здравна програма, ориентирана към даден човек. Тя може да включва специализирани рехабилитационни програми – при по-сериозни здравни проблеми, или да бъде предоставена съвместно други здравни програми и услуги, например, първични здравни грижи – и минералната вода и почивката са едни от тях.

Рехабилитация на брега на морето 1
Рехабилитация на брега на морето - Заповядайте при нас!
Рехабилитация на брега на морето 2
Рехабилитация на брега на морето - Оферти от нас!
Рехабилитация на брега на морето 3
Рехабилитация на брега на морето - Подарете си незабравимо изживяване!

Грешни разбирания за рехабилитацията

Световната здравна организация обяснява, че рехабилитацията не е насочена само към хората с увреждания – физически и психически – което е една от най-популярните заблуди сред обществото. Не е и услуга, насочена само към хора с физически увреждания. Рехабилитацията представлява ефективна здравна грижа за всеки здрав човек. Но също и за хора с  остро или хронично увреждане или нараняване, което ограничава функционирането и движението им.

Следващ мит за рехабилитацията е, че трябва да бъде осъществявана само в болнични заведения, но това изобщо не е истина. Съчетана с друга здравна програма, тя е значително по-ефективна. Aquahouse Thermal & Beach е точното място, където да получите комплексна грижа за здравето на духа и тялото си.

Световната здравна организация продължава с твърденията, че рехабилитацията не е „лукс“ само за определени хора, нито е алтернативен вариант, когато лечебните интервенции се провалят. Рехабилитация е важна за всеки, за поддържане на добро здраве. При ранното и прилагане, могат да бъдат предотвратени проблеми и инвалидности.

Заповядайте в Aquahouse Thermal & Beach – на морския бряг. След консултация със специалист, ще получите специфични препоръки, които да следвате по време на престоя си при нас. Посетете ни!

 

Грешни разбирания за рехабилитацията